แนะนำการเตรียมตัวสอบ PAT 7.1และแนะแนวคณะนิติศาสตร์ ฬ จากพี่บอสที่1 รับตรงนิติ ฬ

อัพเดตล่าสุด: 25 Jul 2015, 18:41

< Back

วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษจากพี่บอส เอื้ออังกูร สันติรงยุทธ (สอบได้ที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายศิลป์-ฝรั่งเศส, GAT 300/300, PAT 7.1 ปี 2554 264.5/300 (ที่ 2 ของประเทศ), รับตรงที่ 1 คณะนิติศาสตร์ จุฬา) ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ครับ 

Vocabdujourพูดถึงการสอบแพทฝรั่งเศสว่าต้องเตรียมตัวในแต่ละส่วนยังไงบ้าง คิดว่าส่วนไหนของข้อสอบยากที่สุด

พี่บอส: สำหรับการเตรียมตัวสอบแพทฝรั่งเศสของพี่เมื่อสามปีที่แล้วนั้น พี่ก็ไปเรียนพิเศษมาบ้าง ตั้งใจเรียนในห้องเรียนบ้าง กลับมาทบทวนบทเรียนฝึกทำข้อสอบเก่าบ้าง แต่กุญแจสำคัญของพี่ที่ทำให้พี่ได้คะแนนแพทออกมาค่อนข้างโอเคในครั้งแรกที่สอบเลยก็คือ การพยายามหาบทความภาษาฝรั่งเศสอ่านครับ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆ ส่วนตัวพี่ชอบข่าวการเมือง พี่ก็จะหาการเมืองในสหรัฐอเมริกาอ่าน (เพราะเรารู้บริบท หรือรู้ข้อมูลเบื้องต้นของการเมืองอเมริกันเป็นพื้นฐานมาบ้างแล้ว) เวลาอ่านอะไรที่เราสนใจอยู่แล้ว จะทำให้เราจับทางและเดาความหมายจากบริบทของบทความได้ว่าเขาต้องการว่าจะสื่อความอะไรออกมา ตอนแรกๆอาจจะตะกุกตะกักอารมณ์เสียหน่อย เพราะเวลาพี่เจอศัพท์หรือสำนวนที่ไม่รู้ พี่ก็จะเปิดหาความหมายจากศัพท์นั้นจากเว็ปดิกชันนารี ฝรั่งเศส- อังกฤษ ที่พี่ใช้เป็นประจำเสมอๆ แต่หากอดทนทำแบบนี่ซ้ำๆ ทุกวัน เราจะคุ้นชินกับรูปประโยค และสามารถอนุมานหรือสรุปความหายจากบทความแต่ละชิ้นได้ เวลาไปทำข้อสอบจริง (ไม่ว่าจะฝึกทำข้อสอบ หรือทำข้อสอบจริง) จะอ่านได้เร็วขึ้น เพราะเราเก็บออมคำศัพท์ สำนวน และรูปแบบ-โครงสร้างประโยคเอาไว้แล้ว

Vocabdujour: พี่บอสมีวิธีท่องศัพท์ยังไงให้ได้ผล

พี่บอส: พี่จะมีสมุดจดศัพท์ติดตัวเสมอ เวลาเจอคำศัพท์หรือสำนวนภาษาฝรั่งเศสน่าสนใจๆ พี่ไม่รีรอที่จะจดลงไป หากมี synnonym พี่ก็จะชอบมาก เพราะเหมือนเราจำเป็นชุดๆไปได้ ที่สำคัญเลยเวลาพี่จดศัพท์ พี่จะเขียนตัวอย่างการใช้คำศัพท์ หรือสำนวนนั้นๆลงไปด้วยอย่างน้อย 1 ประโยค เพื่อเราจะได้เข้าใจว่าคำศัพท์หรือสำนวนนั้นใช้อย่างไร แต่พี่ไม่นิยมตะบี้ตะบันจำแบบเอาเป็นเอาตายครับ อาศัยการอ่านบทความเป็นประจำ ก็จะช่วยเราได้เองโดยอัตโนมัติ

Vocabdujour: คณะนิติเรียนอะไรบ้าง

พี่บอส:  สำหรับคณะนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่มีเวลาเรียนโดยทั่วไป 8 เทอมนะครับ จะแบ่งวิชาเรียนออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและภาษาต่างประเทศ - ในกลุ่มนี้ ก็จะมีเรียนภาษาอังกฤษตัวพื้นฐาน 2 ตัว และภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายอีก 2 ตัว และวิชาศึกษาทั่วไปนอกคณะอีก 4 ตัว เช่น พี่เลือกไปเรียนวิชาอารายธรรม (civilization) ที่คณะอักษรศาสตร์ เป็นต้น

2) กลุ่มวิชากฎหมายพื้นฐานบังคับเรียน - พี่ๆก็จะเรียนกฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจระบบกฎหมายไทยในภาพรวม และจำเป็นต่อการต่อยอดในการศึกษากฎหมายเฉพาะอื่นๆ โดยจะเรียนจากประมวลกฎหมายพื้นฐานทั้ง 4 ของระบบกฎหมายไทย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา นอกจากนั้น ยังต้องเรียนหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม นิติปรัชญา เหล่านี้ล้วนแต่เป็นกฎหมายพื้นฐานที่วางรากฐานความเข้าใจเบื้องต้นที่นักกฎหมายทุกคนต้องผ่านมาก่อนครับ

3) กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไปกลุ่มพิเศษ - ในกลุ่มนี้ จะเรียนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย นิติตรรกศาสตร์ กฎหมายกับสังคม และให้เลือกระหว่างวิชาบัญชีสำหรับนักกฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์กฎหมายครับ

4) กลุ่มวิชากฎหมายตามสาขาที่เลือกในปี 3 เทอม 2 - พอปี 3 เทอม 2 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จะให้นิสิตเลือกสาขากฎหมายเฉพาะที่ต้องการเน้น โดยมีอยู่ 4 สาขาให้เลือกได้แก่ สาขากฎหมายแพ่งอาญา สาขากฎหมายมหาชน สาขากฎหมายธุรกิจ และสาขากฎหมายระหว่างประเทศ อย่างพี่เรียนสาขากฎหมายแพ่งอาญา พี่ก็เรียนวิชาที่ต่อยอดความรู้พื้นฐานที่พี่ได้รับมาจากปี 1-2 เช่น วิชากฎหมายล้มละลาย วิชากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็ก วิชาสัมมนากฎหมายแพ่ง เป็นต้น (ในกลุ่มนี้ นิสิตแต่ละสาขาจะต้องเรียนวิชากฎหมายที่อยู่ในสาขาของตนอย่างน้อย 8 ตัว จึงจะจบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีได้)

5) กลุ่มวิชากฎหมายเสรี -  ในกลุ่มนี้ พี่ๆจะเลือกเรียนวิชากฎหมายในหมวดเสรีที่ไม่ได้สังกัดสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การระงับข้อพิพาทนอกศาล เป็นต้น หรือ จะไปวิชาเรียนในข้อ 3. ข้างต้นของสาขากฎหมายของตนเอง (เรียนเกิน 8 ตัว) หรือของสาขากฎหมายอื่นๆก็ได้เช่นกัน โดยให้นับวิชาที่เรียนเกิน 8  ตัว หรือนอกสาขาของตนนั้นเป็นกลุ่มวิชากฎหมายเสรีนี้ เช่น พี่เรียนสาขาแพ่งอาญา พี่จะเรียนกฎหมายของสายกฎหมายธุรกิจ แล้วมาเก็บเป็นวิชาเสรีก็ได้นั่นเอง

 

Vocabdujour: น้องๆ ที่อยากเข้านิติ ควรเตรียมตัวยังไง

พี่บอสถ้าอยากเข้าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯนะครับ ทักษะการอ่านจะสำคัญมาก ควรฝึกตั้งแต่อยู่ในระดับมัธยมนั่นแหละครับ ควรอ่านหนังสือพิมพ์ หรือบทความในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง กฎหมาย เช่น พวกข่าวอาชญากรรมต่างๆ หรือหนังสืออ่านเล่นๆอื่นๆ และพยายามคิดตามอย่างมีเหตุมีผล พยายามคิดต่อยอดว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น นอกจากนั้น การฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษไปด้วยควบคู่กันก็จะได้ประโยชน์ในแง่นี้ด้วย เมื่อเราสามารถเข้ามาเรียนในคณะนี้ได้ น้องๆจะมีพื้นฐานและทักษะการอ่านที่ดี น้องๆจะอดทนกับกองหนังสือมหึมาที่คณะนี้ให้น้องต้องอ่านได้และคิดวิเคราะห์ตามไปขณะอ่านได้ เพื่อความเข้าใจที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ไม่ใช่แค่การท่องจำ เพราะการเรียนกฎหมายโดยเนื้อแท้แล้ว คือ การเข้าใจความคิดเบื้องหลังของตัวบทกฎหมาย การใช้และตีความกฎหมายอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเข้าใจระบบกฎหมายในภาพรวม ทักษะการอ่านในเชิงวิพากษ์จึงสำคัญ และพื้นฐานการอื่นที่ดีย่อมทำให้กระบวนการการเรียนรู้กฎหมายเป็นไปอย่างง่ายขึ้นและไม่น่าเบื่ออย่างที่หลายๆคนพูดกันครับ  

Vocabdujour: ฝากอะไรกับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบแพทฝรั่งเศสอยู่

พี่บอส: สู้ๆครับน้องๆ หากเราสามารถสร้างนิสัยที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในทางการศึกษาขึ้นมาได้เมื่อใดแล้ว ชีวิตทางการศึกษาของเราก็จะไม่ลำบากแน่นอนครับ และเป้าหมายทางการศึกษาของเราก็จะเป็นจริงได้ครับ

 

เคล็ดลับเพิ่มเติม คลิกอ่านได้ที่ http://www.vocabdujour.com/PAT7.1

หรือคำแนะนำจากพี่จูนที่ได้ PAT 7.1 240/300 ภายใน 5 เดือน!! http://www.vocabdujour.com/blog/njune

การเตรียมตัวและแนะนำการเรียนเอกฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จากพี่เป็กโก้ http://www.vocabdujour.com/blog/peggo

การเตรียมตัวสอบ PAT 7.1 ในแต่ละส่วนจากพี่นน PAT 7.1 258/300 http://www.vocabdujour.com/blog/nnon