ใบสมัครคอร์สออนไลน์

เลขที่ใบสมัคร รายละเอียด คอร์สเรียน วัน/เวลาที่สมัคร ราคา (บาท) สถานะ
{{ order.order_no }}
ชื่อ-สกุล{{ order.first_name }} {{ order.last_name }}
ชื่อเล่น{{ order.nick_name }}
โทรศัพท์{{ order.mobile_number }}
อีเมล{{ order.email_address }}
  • {{ course_list[cid].name }}
{{ getDateFromTime_2(order.created_at) }} {{ order.total_price }} รอการชำระเงิน ตรวจสอบการชำระเงิน ชำระเงินแล้ว ยกเลิก